Vlkův deníček
Pohled šedého vlka na sport, práci a okolí
49°21'6.8785", 49°21'6.8785"